บริษัท เคที แอนด์ ที อินดัสเตรียล จำกัด

KT & T INDUSTRIAL CO.,LTD.

ผลิตของใช้ในบ้าน เช่น กระติกน้ำ ฯลฯ